Advertisement

1 Results

for author "Anastasios Maronidis"

Type a term to search within all articles in this journal: e.g., stem cell
Citation
Citation-specific search information
e.g., 2009
e.g., 20
e.g., 3
e.g., 29
e.g., 10.9999/123XYZ456
Authors, Keywords
Search for specific authors and/or words and phrases.
e.g., Smith, JS
e.g., Smith, JS
Type any phrase that appears in the article title
Type any phrase that appears within article title or abstract
Type any phrase that appears within article body, title or abstract
e.g., Smith, JS
Book publisher name
Limit Results
Limit search results by date
Date of Publication
e.g., 2017-07-27
e.g., 2017-07-27
Format Results
  • Personalized Modeling of Disease Evolution in CLL: Does Statistical Significance Translate into Predictive Accuracy?
    Elisavet Chatzilari, Panagiotis Baliakas, Aliki Xochelli, Anastasios Maronidis, Anna Vardi, Mattias Mattsson, Karin Larsson, Vassiliki Douka, Michail Iskas, George Karavalakis, Apostolia Papalexandri, Carsten Niemann, Marco Montillo, Achilles Anagnostopoulos, David Oscier, Sarka Pospisilova, Frederic Davi, Niki Stavroyianni, Paolo Ghia, Anastasia Hadzidimitriou, Richard Rosenquist, Spiros Nikolopoulos, Kostas Stamatopoulos and Yannis Kompatsiaris