Advertisement

Identification of novel recurrent CPSF6-RARG fusions in acute myeloid leukemia resembling acute promyelocytic leukemia

Tianhui Liu, Lijun Wen, Hongjian Yuan, Yi Wang, Li Yao, Yang Xu, Jiannong Cen, Changgeng Ruan, Depei Wu and Suning Chen

This is a PDF-only article. The first page of the PDF of this article appears below.

PDF extract preview