Advertisement

Atorvastatin enhances bone marrow endothelial cell function in corticosteroid-resistant immune thrombocytopenia patients

Yuan Kong, Xie-Na Cao, Xiao-Hui Zhang, Min-Min Shi, Yue-Yun Lai, Yu Wang, Lan-Ping Xu, Ying-Jun Chang and Xiao-Jun Huang