Advertisement

Identification of novel recurrent STAT3-RARA fusions in acute promyelocytic leukemia lacking t(15;17)(q22;q12)/PML-RARA

Li Yao, Lijun Wen, Nana Wang, Tianhui Liu, Yang Xu, Changgeng Ruan, Depei Wu and Suning Chen