Advertisement

Increased SLAMF7high monocytes in myelofibrosis patients harboring JAK2V617F provide a therapeutic target of elotuzumab

Takaaki Maekawa, Shoichiro Kato, Toshikuni Kawamura, Kohei Takada, Takehiro Sone, Hiraku Ogata, Keita Saito, Takuya Izumi, Shigeki Nagao, Kosuke Takano, Yosuke Okada, Noriaki Tachi, Masahiro Teramoto, Toshikatsu Horiuchi, Reina Hikota-Saga, Kaori Endo-Umeda, Shigeyuki Uno, Yukiko Osawa, Ayako Kobayashi, Shinichi Kobayashi, Ken Sato, Michihiro Hashimoto, Shinya Suzu, Kensuke Usuki, Soji Morishita, Marito Araki, Makoto Makishima, Norio Komatsu and Fumihiko Kimura