Advertisement

Cytogenetic complexity in chronic lymphocytic leukemia: definitions, associations, and clinical impact

Panagiotis Baliakas, Sabine Jeromin, Michalis Iskas, Anna Puiggros, Karla Plevova, Florence Nguyen-Khac, Zadie Davis, Gian Matteo Rigolin, Andrea Visentin, Aliki Xochelli, Julio Delgado, Fanny Baran-Marszak, Evangelia Stalika, Pau Abrisqueta, Kristina Durechova, George Papaioannou, Virginie Eclache, Maria Dimou, Theodoros Iliakis, Rosa Collado, Michael Doubek, M. Jose Calasanz, Neus Ruiz-Xiville, Carolina Moreno, Marie Jarosova, Alexander C. Leeksma, Panayiotis Panayiotidis, Helena Podgornik, Florence Cymbalista, Achilles Anagnostopoulos, Livio Trentin, Niki Stavroyianni, Fred Davi, Paolo Ghia, Arnon P. Kater, Antonio Cuneo, Sarka Pospisilova, Blanca Espinet, Anastasia Athanasiadou, David Oscier, Claudia Haferlach and Kostas Stamatopoulos on behalf of ERIC, the European Research Initiative on CLL