Advertisement

Whole-genome noncoding sequence analysis in T-cell acute lymphoblastic leukemia identifies oncogene enhancer mutations

Shaoyan Hu, Maoxiang Qian, Hui Zhang, Yu Guo, Jin Yang, Xujie Zhao, Hailong He, Jun Lu, Jian Pan, Meimei Chang, Guoqing Du, Ting-Nien Lin, Shirley Kow-Yin Kham, Thuan Chong Quah, Hany Ariffin, Ah-Moy Tan, Yong Cheng, Chunliang Li, Allen Eng-Juh Yeoh, Ching-Hon Pui, Anders Jacobsen Skanderup and Jun J. Yang

You do not have access to the full text of this article, the first page of the PDF of this article appears below.

PDF extract preview