Advertisement

Table of Contents

August 07, 2014; 124 (6)

INSIDE BLOOD COMMENTARIES

BLOOD WORK

PLENARY PAPER

  • Who is the best donor for a related HLA haplotype-mismatched transplant?
    Yu Wang, Ying-Jun Chang, Lan-Ping Xu, Kai-Yan Liu, Dai-Hong Liu, Xiao-Hui Zhang, Huan Chen, Wei Han, Yu-Hong Chen, Feng-Rong Wang, Jing-Zhi Wang, Yao Chen, Chen-Hua Yan, Ming-Rui Huo, Dan Li and Xiao-Jun Huang

PLENARY PAPER

PERSPECTIVES

BLOOD SPOTLIGHT

REVIEW ARTICLE

HOW I TREAT

CLINICAL TRIALS AND OBSERVATIONS

GENE THERAPY

HEMATOPOIESIS AND STEM CELLS

  • A motif in LILRB2 critical for Angptl2 binding and activation
    Mi Deng, Zhigang Lu, Junke Zheng, Xuan Wan, Xiaoli Chen, Kouyuki Hirayasu, Hanzi Sun, Yeeling Lam, Liping Chen, Qihui Wang, Chun Song, Niu Huang, George F. Gao, Youxing Jiang, Hisashi Arase and Cheng Cheng Zhang

MYELOID NEOPLASIA

PLATELETS AND THROMBOPOIESIS

  • Platelet diameters in inherited thrombocytopenias: analysis of 376 patients with all known disorders
    Patrizia Noris, Ginevra Biino, Alessandro Pecci, Elisa Civaschi, Anna Savoia, Marco Seri, Federica Melazzini, Giuseppe Loffredo, Giovanna Russo, Valeria Bozzi, Lucia Dora Notarangelo, Paolo Gresele, Paula G. Heller, Nuria Pujol-Moix, Shinji Kunishima, Marco Cattaneo, James Bussel, Erica De Candia, Claudia Cagioni, Ugo Ramenghi, Serena Barozzi, Fabrizio Fabris and Carlo L. Balduini

RED CELLS, IRON, AND ERYTHROPOIESIS

THROMBOSIS AND HEMOSTASIS

TRANSPLANTATION